بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-14 23:59:49heidarpour roozbehas حرکت با سفید6094 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-10-18 23:01:57roozbehas  puran حرکت با سفید6335 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-11-01 11:05:57 puran shahinn حرکت با سیاه2828 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-11-01 11:05:57shahinn  puran حرکت با سفید2829 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-11-09 12:49:43 puran shahinn حرکت با سیاه2829 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-11-09 12:49:43shahinn  puran حرکت با سفید2830 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-12-06 18:33:15reza54321 walther حرکت با سفید3754 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-06 22:30:07yilmaz mehrdad47 حرکت با سفید2510 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سیاه6208 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-12-05 18:36:08ahmadj فرهاد62 حرکت با سیاه3863 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (131 rows)
×
×

Message