بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2018-12-16 00:49:0634064002yilmaz RESIGNview chess game
2018-12-16 00:05:54139385453فرهاد62 RESIGNview chess game
2018-12-15 21:41:1924843406mehrdad47 TIMEOUTview chess game
2018-12-15 19:00:111081415220manuchehr RESIGNview chess game
2018-12-15 18:59:3492384115تساویDRAWview chess game
2018-12-15 18:28:3986534115ismayil CHECKMATEview chess game
2018-12-15 15:26:5251325131parviz1234 RESIGNview chess game
2018-12-15 14:05:27248414977هیرمان TIMEOUTview chess game
2018-12-15 14:05:16122114172dlijan58 TIMEOUTview chess game
2018-12-15 13:22:48141721221dlijan58 TIMEOUTview chess game
1...123456...2346

page 1 of 2346 (23457 rows)
×
×

Message